HOME>>Serwis>>FAQsFAQs
ISO Over Limitation

Przyczyny usterki: Falownik wykrył, że impedancja PV+ i PV - względem ziemi jest zbyt niska (STS<50KΩ,STT<100KΩ).


Prawdopodobne przyczyny:


1.Jakość lub ciągłość uziemienia ramy i  wspornika panelu fotowoltaicznego;


2. Izolacja samego panelu fotowoltaicznego;


3. Izolacja kabli DC;


4. Czy złacza DC są zalane/zamoczone?


5. Wpływ wilgotności  (mróz lub deszcz);


6. Problem diagnostyki falownika;


Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdź uziemienie ramy i wspornika panelu fotowoltaicznego i upewnij się, że impedancja do ziemi jest mniejsza niż 10 Ω;


2. Sprawdź stringi DC jeden po drugim, aż wszystkie stringi zostaną przetestowane we wszystkich wejściach DC, jeśli jeden string zgłosi ten błąd we wszystkich złączach DC, ten ciąg fotowoltaiczny może mieć opisany powyżej problem.


3. Za pomocą miernika uniwersalnego zmierzyć napięcie między przewodem N i PE;


4. Jeśli powyższe kroki zostały sprawdzone i wykluczone, prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy. DCI Fault

Przyczyny błędu: Parametry komponentów DC przekraczają dopuszczalne warotści zapisane w kodzie wybranego kraju. 


Rozwiązywanie problemów:

1. Wyłącz wyłącznik DC i zabezpieczenia AC;


2. Odczekaj około 5 minut i włącz wyłącznik AC i wyłącznik DC, aby sprawdzić, czy ta usterka nadal występuje, jeśli tak jest, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy . Grid Frequency Fault

Grid Frequency Fault

Przyczyny błędów: Falownik wyświetli komunikat „Grid Frequency Fault” po wykryciu, że częstotliwość AC jest poza zakresem ograniczenia wybranego kraju.


Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdź, czy wybrany kraj bezpieczeństwa jest zgodny z miejscem instalacji.


2. Błąd częstotliwości jest zwykle spowodowany niestabilnością sieci, gdy sieć wraca do normy, ta usterka również zniknie.


3. Sprawdź częstotliwość na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy mieści się w zakresie ograniczenia, jeśli tak, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy. Grid Voltage Fault

Przyczyny usterek: Falownik wyświetli komunikat „Usterka napięcia sieci” po wykryciu, że napięcie AC jest poza zakresem ograniczenia wybranego kraju.


Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdź, czy impedancja kabla wyjściowego nie jest zbyt wysoka, aby doprowadzić do wzrostu napięcia sieci, zmień grubszy kabel, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, czy nie;


2. Jeśli używasz kabla aluminiowego, zmień na kabel miedziany, obniży to napięcie;


3. Jeśli ta usterka spowodowana napięciem sieci w miejscu instalacji przekracza limit, prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy. Utrata sieci

Przyczyny błędów: Falownik wyświetli komunikat „Mains Lost” po odłączeniu sieci AC.


Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdź, czy sieć (sieć energetyczna) działa normalnie, jeśli tak, przejdź do następnego kroku;


2. Sprawdź, czy wyłącznik AC lub inne wyłączniki zabezpieczające są wyłączone, przejdź do następnego kroku, jeśli tak nie jest;


3. Sprawdź, czy kable L, N i PE, które są podłączone do zacisku AC falownika, są w tej samej kolejności co oznaczenia na nim;


4. Za pomocą multimetru zmierz, czy napięcie między przewodem L i N sieci (sieci energetycznej) na zacisku wyjściowym falownika wynosi około 230 V, sieć jest nienormalna, jeśli nie jest.


5. Sprawdź, czy wyłącznik AC, wyłącznik różnicowo-prądowy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe lub inne zabezpieczenia działają prawidłowo;


6. Prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958, jeśli wszystkie powyższe kroki zostały sprawdzone i wykluczone. Usterka GFCI

Przyczyny błędów: Falownik wyświetli komunikat „GFCI Fault”, jeśli wykryje, że prąd upływowy przekroczył ograniczenie.


Rozwiązywanie problemów:

1. Włóż kolejno łańcuch fotowoltaiczny oddzielnie, a jeśli falownik zgłosi ten błąd po włożeniu jednego ze stringów, sprawdź, czy ten string nie jest zamoczony bądź ma usokodzoną izolację;


2. Jeśli ta usterka pojawia się tylko rano lub w deszczowy dzień, kiedy wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, ta usterka jest spowodowana głównie starzeniem się panelu bą∂x połączeń po stronei DC i zniknie, gdy pogoda jest słoneczna.


3. Prosimy o kontakt z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958, jeśli wszystkie powyższe kroki zostały sprawdzone i wykluczone. PV Over Voltage

Przyczyny błędów: Falownik wyświetli komunikat „PV Over Voltage”, jeśli wykryje, że napięcie wejściowe PV przekroczyło ograniczenie (STS@600V, STT@1100V).


Rozwiązywanie problemów:

1. Sprawdź liczbę paneli fotowoltaicznych podłączonych w każdym stringu i upewnij się, że całkowite napięcie obwodu otwartego mieści się w granicach określonych przez Sunways w arkuszu danych, jeśli nie, usuń kilka sztuk panelu, aż napięcie znajdzie się w zakresie;


2. Jeśli pomiar stringu jest mierzony i znajduje się granicach określonych przez Sunways, sprawdź, czy jest zbliżony do napięcia na wyświetlaczu falownika;


3. Jeśli pomiar i wartość na wyświetlaczu nie pasuje, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej Sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy. Bus Voltage Fault

Przyczyny błędów:


1. Napięcie stringu przekracza maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe falownika;


2. Płytka sterująca falownika działa nieprawidłowo.


Rozwiązywanie problemów:

1. Za pomocą multimetru zmierz napięcie paneli fotowoltaicznych, aby sprawdzić, czy przekracza ono maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe falownika;


2. Zmniejsz ilość paneli w każdym stringu, aby upewnić się, że mieści się w maksymalnym dopuszczalnym napięciu wejściowym falownika;


3. Jeśli zmierzone napięcie łańcucha fotowoltaicznego mieści się w zakresie, ale usterka nadal występuje, skontaktuj się z zespołem obsługi posprzedażnej sunways pod adresem service@sunways-tech.com lub +86 400 9922 958 w celu uzyskania pomocy. 12
Strona główna - MONITORING
Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania lub sugestie +86 510 8538 9086
Copyright © 2019 SUNWAYS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Successfully subscribed

Subscription failed

Failed,please enter the correct email format.

The website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this. ACCEPT